I Tecno Unit

© A3 ontwerpbureau - © DMVa - architecten
© A3 ontwerpbureau - © DMVa - architecten

Het architectuurproject Kot van de Toekomst, met als bouwheer Katho Kortrijk en als architecten A3 ontwerpbureau (Bellegem) & DMVa architecten (Mechelen), geeft een visie over hoe het toekomstig studentenkot er zou kunnen uitzien.

 

Het project heeft als insteek dat zeecontainers omgebouwd worden tot studentenkoten en zo aan elkaar kunnen geschakeld worden tot een modulair gebouw.

 

Idea2shape zorgde voor één van deze containers voor de implementatie van het interieurontwerp. Gezien de complexiteit van de vormgeving was het onze taak advies & CAD - ondersteuning te bieden bij de uitwerking. 


IDEA2SHAPE PRODUCT DEVELOPMENT 3D COMPLEX SURFACE MODELLING RESEARCH & DEVELOPMENT SUPPORT MATERIAL & PRODUCTION PROCESSES RESEARCH DESIGN FOR ASSEMBLY 2D DRAFTING SHEETMETAL DESIGN WELDED ASSEMBLY DESIGN IMPLEMENTATION OF WILD IDEAS GRAPHIC DESIGN CONCEPT DEVELOPMENT MECHANICAL SYSTEMS DESIGN 3D VISUALISATION PACKAGING DESIGN 

Copyright IMOCS bvba 2013