een samenwerking op maat

Aangezien elke klant uniek is, bestaat voor ons geen uniforme werkwijze. Wij passen de werkwijze aan volgens Uw behoeften. Sommige klanten hebben nood aan een uitgebreide begeleiding, terwijl andere klanten al heel goed weten wat ze willen en graag snel to the point komen. Nog andere klanten zijn al een tijd met een project bezig, maar zijn vastgelopen.

 

Een voorbeeld: projecten zoals een architecturale implementatie of het ontwikkelen van een nieuw product zijn meestal langlopend en vaak wordt dan de volgende aanpak gebruikt:

 

1. Oriënterend gesprek

Er wordt voor ons duidelijk wat Uw noden zijn en er wordt voor U duidelijk wat wij kunnen doen om een oplossing te bieden.

 

2. Conceptvoorstel

Een conceptvoorstel wordt door ons uitgewerkt. De bedoeling is dat op basis van dit voorstel een inschatting gemaakt kan worden van wat allemaal dient te gebeuren, hoe we dit alles in een planning steken en welke kosten eraan verbonden zullen zijn. Typische gesprekspunten in deze fase zijn: keuze van materialen en productietechnieken.

 

3. Uitwerking

In deze fase wordt met de aannemers en toeleveranciers overlegd rond de manier waarop alles in productie zal gebracht worden en worden alle elementen technisch uitgewerkt in solidworks 3D cad software. Uiteindelijk leveren wij een productierijp dossier af waarmee uw toeleveranciers dadelijk aan de slag kunnen.

 

 

 


IDEA2SHAPE PRODUCT DEVELOPMENT 3D COMPLEX SURFACE MODELLING RESEARCH & DEVELOPMENT SUPPORT MATERIAL & PRODUCTION PROCESSES RESEARCH DESIGN FOR ASSEMBLY 2D DRAFTING SHEETMETAL DESIGN WELDED ASSEMBLY DESIGN IMPLEMENTATION OF WILD IDEAS GRAPHIC DESIGN CONCEPT DEVELOPMENT MECHANICAL SYSTEMS DESIGN 3D VISUALISATION PACKAGING DESIGN 

Copyright IMOCS bvba 2013